mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu
Projekt „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych” współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020